Họ Đạo Mỹ Xuyên: Thánh Lễ Cho Sinh Viên Và Công Nhân Viên

print

Họ Đạo Mỹ Xuyên: Thánh Lễ Cho Sinh Viên Và Công Nhân Viên

– 18 giờ Thứ Bảy hàng tuần tại Nhà Thờ Mỹ Xuyên – Sóc Trăng, có Thánh lễ cho các bạn Giới trẻ Sinh Viên và Công Nhân Viên.
– Thánh lễ Giới Trẻ này đã được bắt đầu vào ngày 18.08.2018 vừa qua.Trong Thánh Lễ có 17 em được Rước Lễ Vỡ Lòng và đặc biệt có 25 bạn trẻ được Rước Lễ Trọng Thể. Có Cha Sở họ đạo Hòa Hinh đến giảng lễ.
– Các bạn trẻ được Bao Đồng đang là sinh viên và công nhân viên tại Huyện Mỹ Xuyên.
– Hy vọng trong tương lai có nhiều bạn trẻ đang đi học và đi làm ở vùng Mỹ Xuyên và Sóc Trăng đến tham dự Thánh lễ và tham gia sinh hoạt hàng tuần.

MVTT/MX