Họ Đạo Ô Môn Chào Đón Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski đến viếng thăm mục vụ

print

Họ Đạo Ô Môn Chào Đón Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski

đến viếng thăm mục vụ

Rời Định Môn, 14g30  Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski đến thăm Họ đạo Ô Môn ở trung tâm Huyện Ô Môn.

Là Họ đạo ở thành phố nên tổ chức và nhân sự có khá hơn nhưng vẫn có nhiều những khó khăn nhất là địa bàn rộng, giáo dân ở rải rác… Cha sở tường trình với Đức Tổng sơ lược tiểu sử Họ đạo, những việc đã làm và ước mơ trong tương lai.

Đáp lời Đức Tổng cám ơn mọi người  đặc biệt Đức cha Stephano trong 3 ngày qua đã tạo điều kiện cho Ngài được có thêm nhiều hiểu biết về Gp Cần Thơ .

Trong phần ban huấn từ Ngài cũng nhắc lại mẫu gương truyền giáo của Thánh Phanxicô Xavier, đặc biệt là biết phối hiệp đoàn kết thì công việc rao giảng Tin Mừng sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp.

Sau khi ban phép lành Tòa Thánh cho mọi người, Đức Tổng chụp hình lưu niệm với các giới. Sau đó Ngài về thăm Trung Tâm Mục Vụ Gp Cần Thơ trước khi trở về Singapore.

Sau đây là một số hình ảnh: