Họ đạo Quản Long – Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu 2019

print

Họ đạo Quản Long – Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu 2019

Sáng 12/05/2019 – Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, họ đạo Quản Long đã tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho Ơn Thiên Triệu.