Họ Đạo Sóc Trăng: Mừng Chúa Giáng Sinh.     

print

Họ Đạo Sóc Trăng Mừng Chúa Giáng Sinh.     

Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, họ đạo Sóc Trăng tổ chức mừng lễ Chúa Giáng sinh. Từ đầu mùa vọng, họ đạo sống chủ đề thúc đẩy sự tham gia, nên công tác chuẩn bị mừng lễ rất nhộn nhịp, mọi người tham gia làm hang đá, tập diễn nguyện, tham dự ngày tĩnh tâm mùa vọng…

Đêm 24.12.2023, sau lời khai mạc của Cha Sở Clemente Nguyễn Văn Lanh  đêm diễn nguyện với chủ đề ” Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14), có hàng ngàn người tham dự, trong đó có rất đông anh chị em lương dân, đặc biệt là người Khmer đến chụp hình hang đá và  tham dự buổi diễn nguyện để hiểu về lịch sử cứu độ.

Kết thúc đêm diễn nguyện bằng nghi thức kiệu Chúa Hài Đồng và thánh lễ Đêm.

MVTT/Hạt Sóc Trăng