Họ Đạo Sóc Trăng Rước Kiệu – Dâng Hoa  Kết Thúc Tháng Mân Côi Ngày 31.10. 2019

print

Họ Đạo Sóc Trăng Rước Kiệu – Dâng Hoa  Kết Thúc Tháng Mân Côi

Ngày 31.10. 2019

Tháng Mân côi, tháng mà tâm hồn mỗi người tín hữu sốt mến hướng về tôn  nhan Mẹ với biết bao tâm tình trào dâng, với tấm lòng tạ ơn và yêu mến đặc biệt. Trong tâm tình ấy, cùng với truyền thống tốt đẹp của toàn thể Giáo Hội, chiều nay, cộng đoàn họ đạo Sóc Trăng chúng con quay quần trước tôn nhan Mẹ, dâng lên mẹ những lời kinh tin yêu, đơn sơ nhưng với tấm lòng trìu mến chúng con xin dâng lên Mẹ.

Tháng mười thắp sáng lời kinh

Hương lòng tin kính lung linh chân thành

Tháng mười gội mát mưa xanh

Hoa Mân Côi nở rạng danh Mẹ hiền

Lạy Mẹ Maria, xưa kia Mẹ đã mang niềm vui Tin mừng đến cho người khác, xin thắp lên nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của những giá trị Tin mừng đến cho tha nhân qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. Xin cũng giúp chúng con nhận ra tính khẩn thiết của việc loan báo Tin mừng, mà mặc lấy tinh thần và thái độ hăng hái lên đường như Mẹ ngày xưa.

Lạy Mẹ Maria, tháng 10, tháng kính Mẹ đã trôi qua. Giờ tôn vinh Mẹ chiều nay cũng dần khép lại, nhưng lời kinh Mân côi vẫn còn vang vọng trên môi miệng chúng con hằng ngày. Xin cho mỗi người trong gia đình trong họ đạo chúng con luôn biết cầm tràng chuỗi trên tay trong các giờ kinh nguyện. Xin Mẹ giúp chúng con thoát khỏi mọi sự dữ. Xin Mẹ đoái thương cho thế giới luôn hòa bình, cho Giáo hội luôn kiên vững trong đức tin, cho giáo phận Cần Thơ, cho họ đạo Sóc Trăng, và cho từng gia đình chúng con luôn biết sống thánh thiện, để mở lối và hướng dẫn những chiên lạc trở về với Chúa. Amen

MVTT/Hạt Sóc Trăng