Họ đạo Sóc Trăng tiếp đón 2 cha phó mới

print

Họ đạo Sóc Trăng tiếp đón  2 cha phó mới

Theo  đúng lịch thuyên chuyển, lúc 10 giờ ngày 2/08/2018, Họ đạo Sóc Trăng tiếp đón cùng một lúc 2 cha phó mới: Cha Alp. Phan Ngọc Châu từ Gx Quản Long về và cha Carolo Nguyễn Trung Cang (Tân Linh mục).

Sau khi cha Quản Hạt Sóc Trăng đọc thư bổ nhiệm, hai cha đã cùng chầu Thánh Thể với cộng đoàn để xin Chúa chúc lành và giúp quý cha chu toàn sứ vụ mới tại Sóc Trăng.

MVTT/Hạt Sóc Trăng