Họ Đạo Tân Lập Mừng Bổn Mạng

print

Họ Đạo Tân Lập Mừng Bổn Mạng

Sáng Chúa nhật ngày 7/10/2018, trong tâm tình mừng kính Đức Mẹ, Họ đạo Tân Lập đã cử hành thánh lễ trọng thể mừng tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Họ đạo. 

Thánh lễ được cử hành lúc 9g00, có sự hiện diện 2 Cha sở cựu là Cha Dom. Nguyễn Thành Tính, chủ tế và Cha Giuse Nguyễn Văn Huỳnh, và quý Cha trong hạt Trà Lồng, cùng mọi thành phần dân Chúa trong Họ đạo

Dịp lễ ngày Cha sở Pr. Nguyễn Đức Huy cũng đã tổ chức cho 10 cặp hôn nhân từ 10 -20 năm hấp hôn. Trong bài giảng lễ Cha sở Pr. Huy chia sẻ: “Chúng ta nhận ra được sự khiêm nhường thẳm sâu nơi Đức Mẹ. Trong biến cố Truyền Tin, khi được sứ thần chúc tụng là Đấng Đầy Ơn Phúc, Mẹ lại nhận mình là “nữ tỳ  của Chúa” và xin hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Chính vì vậy, Mẹ Maria đã trở nên người phụ nữ cao trọng và diễm phúc hơn tất cả mọi phụ nữ. Mẹ tin tưởng tín thác cuộc đời cho Chúa, để Chúa thực hiện chương trình của Chúa trên cuộc đời Mẹ. Và như thế, mọi sự đã thành toàn cách tốt đẹp nhất. Noi gương Mẹ, các đôi vợ chồng cũng được mời gọi sống trọn vẹn cho thánh ý của Thiên Chúa trên cuộc đời của mỗi người”.

Phép lành cuối lễ của cha chủ tế đã kết thúc thánh lễ, nhưng niềm vui mừng bổn mạng của Họ đạo vẫn nối dài trong bữa tiệc liên hoan. Xin Đức Maria Mân côi bầu cử cho đoàn con cái Tân Lập nơi đây luôn sống xứng đáng là những người con của Mẹ và để cùng Mẹ giới thiệu Chúa cho hết mọi người.

MVTT Hạt Trà Lồng