Họ đạo Tân Phú Khai mạc Tháng Hoa Kính Mẹ Maria

print

Họ đạo Tân Phú Khai mạc Tháng Hoa Kính Mẹ Maria

Sáng nay ngay 01 tháng 5, cũng là tháng hoa kính Đức Mẹ Maria. Họ đạo Tân Phú chúng con dâng hoa kính Đức Mẹ trước thánh lễ.

Để tỏ lòng kính yêu mẹ. Sau thánh lễ các khu sẽ nhận những kiệu của khu mình và đọc kinh từng gia đình hết tháng Hoa

Họ Tân Phú -GPCT