Họ Đạo Tân Thạnh hân hoan chào đón Cha Tân Chánh Sở Giuse Nguyễn Đình Hùng

print

Họ Đạo Tân Thạnh hân hoan chào đón 

Cha Tân Chánh Sở Giuse Nguyễn Đình Hùng

Họ Đạo Tân Thạnh chúng con hân hoan vui mừng đón chào cha Giuse về nhận nhiệm sở làm cha sở chúng con.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở bên cha để cha dẫn dắt chúng con để chúng con luôn được sống trong đời sống thánh đức, đầy tràn hồng ân Chúa.

Họ Đạo chúng con chân thành cám ơn quý cha, quý sơ, quý thầy, quý bà con các giáo xứ bạn đã đến tham dự thánh lễ đón chào cha sở Giuse cùng với chúng con. Xin Chúa ban thật nhiều ơn lành trên quý vị.

Họ Đạo Tân Thạnh