Họ Đạo Thánh Tâm: Hồng Ân Vĩnh Khấn Dì Maria Đỗ Thanh Sương

print

Họ Đạo Thánh Tâm

Hồng Ân Vĩnh Khấn Dì Maria Đỗ Thanh Sương

 Họ đạo Thánh Tâm lại có thêm một niềm vui, vì có thêm một người con trong Họ đạo đã được Chúa thương chọn gọi qua Hồng ân Vĩnh Khấn, trong Hội Dòng Tiểu Muội Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tại Đài Loan.

Ngày 28/07/2018 vừa qua Dì Maria Đỗ Thanh Sương cùng với hai Dì Clara Lê Nữ Hoàng Yến và Têrêsa Hồ Thị Thanh Phương người Việt Nam, đã tuyên khấn trọn đời tại Hội Dòng Tiểu Muội Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tại Đài Loan.

Ngày 13/08/2018 Dì Maria Đỗ Thanh Sương trở về Họ đạo Thánh Tâm để dâng lời Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn nơi Họ đạo quê nhà. Thật là niềm vui ngập tràn nơi Họ Đạo Thánh Tâm, cách riêng cho gia đình Dì Maria Đỗ Thanh Sương.

Trong tâm tình cảm mến, Họ đạo cầu chúc cho Dì mãi mãi trở thành bạn trăm năm và tín trung với Chúa. Để Dì hăng say dấn thân phục vụ, hầu trở nên khí cụ bình an của Chúa đến cho mọi người.

                                                                                                Lam Ly