Họ Đạo Thới Thạnh Cắm Trại Hè 2018

print

Họ Đạo Thới Thạnh Cắm Trại Hè 2018

Chủ Đề: Tình Gia Đình

Ngày 09/08/2018, Cha Sở cùng Ban Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng đã tổ chức ngày trại cho các em thiếu nhi trong Họ đạo học hỏi và vui chơi, để chuẩn bị bước vào năm học mới. Với chủ đề TÌNH GIA ĐÌNH, phù hợp với năm mục vụ gia đình mà Hội đồng Giám Mục đã đề ra.

Các em tham dự từ lớp Rước Lễ trở lên. Các em vui chơi rất hăng say và nhiệt tình. Qua các trò chơi thi đua, trò chơi lớn, và đăt biệt với đêm Lửa Trại mang lại cho các em nhiều niềm vui.

Qua ngày trại ước mong các em học hỏi được nhiều điều bổ ích, tinh thần sống TÌNH GIA ĐÌNH sẽ đọng lại nơi các em. Để mai sau các em sẽ mang ra thực hành trong đời sống, hầu mang lại cho gia đình, giáo xứ và xã hội nhiều điều tốt đẹp.

                                                                                      Thới Thạnh