Họ đạo Thới Thạnh : Lễ giỗ 15 năm Cha Cố An Tôn Nguyễn Hữu Văn

print

Họ đạo Thới Thạnh : Lễ giỗ 15 năm Cha Cố An Tôn Nguyễn Hữu Văn

Ngày 2/10/2005 , cha An Tôn Nguyễn Hữu Văn được Chúa gọi về ngay tại Giáo xứ Thới Thạnh trước  mặt của nhiều bà con thân yêu, mà cha đang thi hành sứ vụ mục tử .

Ngày 2/10/2020 , vào lúc 14h, Cha Sở và HĐMV viếng đất thánh nhà Hưu dưỡng linh mục Giáo Phận và cầu lễ cho cha. Thánh lễ giỗ được cử hành lúc 18h  tại nhà thờ Thới Thạnh. Trong  bài giảng lễ giỗ , cha Phê rô Lê Quang Phú chia sẻ về thiên thần bản mệnh được Chúa gửi đến như là một vị ân nhân luôn giúp đỡ , bảo vệ một cách âm thần cho từng người Kitô hữu. Cha chia sẻ thêm về cha cố Antôn cũng là một vị ân nhân ân đối với giáo dân họ đạo Thới Thạnh và cũng là người đã khai sinh ra giáo điểm Thới Long Xuân . Cha luôn nâng đỡ , dạy dỗ các con đỡ đầu của cha từ khi còn là Chủng sinh cho đến khi làm linh mục , cha vẫn luôn cố gắng và giúp đỡ các cha .

Cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Antôn và các thiên thần bản mệnh giúp linh hồn cha cố Antôn mau sớm hưởng nhan thánh Chúa ,  Amen .

Hiệp Toàn