Họ Đạo Trà Cú đón Cha Phó Mới

print

Họ Đạo Trà Cú đón Cha Phó Mới

 Vào lúc 10g ngày 1/8/2019, cộng đoàn Họ đạo Trà Cú thuộc giáo hạt Trà Lồng, đã hân hoan đón mừng cha phó mới Pr. Nguyễn Minh Bân, khoá 13 Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ

Cùng hiệp thông với Phêrô Bân, có sự hiện diện của Cha Quản Hạt Trà Lồng và quý Cha trong và ngoài hạt. Đồng  thời, có sự hiện diện của bà con giáo dân Họ đạo Trà Cú và thân nhân của Cha Pr. Bân. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha Phêrô. Xin Chúa gìn giữ Cha trên mọi nẻo đường đời.

MVTT/Hạt Trà Lồng