Họ Đạo Vị Hưng Đón Cha Phó Mới

print

Họ Đạo Vị Hưng Đón Cha Phó Mới

Cha Simon Nguyễn Huỳnh Duy Anh sau khi được thụ phong Linh Mục, cha đã được Đức Cha Stêphanô bổ nhiệm làm cha Phó họ Vị Hưng,

Vào lúc 10 giờ ngày 27 tháng 07 năm 2019, cha đã chủ sự giờ chầu, có quý cha trong Hạt Vị Thanh, quý cha thân quen và quý bà con giáo dân Họ Đạo Vị Hưng cùng với sự hiện diện của quý thân nhân, ân nhân của Cha Simon, cùng nhau hiệp thông với Cha trong giờ chầu.

Nguyện xin Chúa ban cho cha luôn khỏe mạnh, bình an, thánh đức chu toàn bổn phận của Chúa và Giáo hội trao phó.

MVTT/Hạt Vi Thanh