Họ đạo Vị Tín chào đón Cha Phó GB Nguyễn Văn Nhựt.

print

Họ đạo Vị Tín chào đón Cha Phó GB Nguyễn Văn Nhựt.

Ngày 4.12.2023. Họ đạo Vị Tín hân hoan đón Cha Phó mới: Cha  GB Nguyễn Văn Nhựt.

Cha Nhựt được thuyên chuyển từ Họ Hoà Thành về Họ đạo Vị Tín do nhu cầu thuyên chuyển của Giáo Phận.

Sau phần giới thiệu của cha Quản Hạt Cà Mau, Cha Quản Hạt Vị Thanh công bố thư bổ nhiệm của Đức Cha, sau đó cha phó mới có đôi lời với cộng đoàn.

Sau cùng Cha Phó Cha  GB Nguyễn Văn Nhựt.đã chủ sự giờ chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho họ đạo và xin Chúa chúc lành cho sứ vụ mới của Cha.

MVTT/Hạt Vị Thanh