Hòa bình bắt đầu xây dựng từ đâu? – Giám Mục Gb. Bùi Tuần

print

Hòa bình bắt đầu xây dựng từ đâu?

Nói Với Chính Mình
+ Giám Mục Gb. Bùi Tuần

“… Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Lời ca của thiên thần đêm Giáng Sinh đã trở thành đầu kinh “Vinh Danh” trong thánh lễ.
Lời ca đó, tôi nghe và đọc hoài từ nhỏ tới giờ, không biết đã mấy chục ngàn lần.
Còn nhỏ, tôi đã đọc lời đó giữa những tin của cuộc đại chiến.
Lớn lên, tôi đọc lời đó giữa cảnh đấu tranh Cách Mạng Mùa Thu.
Trưởng thành, tôi đọc lời đó trong khói lửa chinh chiến và hôm nay tôi đọc lời đó bên một chân trời còn vang tiếng súng.

Bình an đâu?
“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Càng nghe tôi càng thấy lòng chua xót. Chua xót như phải nhìn một bất lực của thiện chí, như chứng kiến sự thắng thế của bạo tàn.
Tôi muốn oán thù những người đã gây nên cuộc chiến.
Tôi muốn tiêu diệt những người gieo rắc đau thương.
Tôi coi họ là những người phá hoại hòa bình.
Nhưng, chính trong cảm nghĩ đó tôi mới chợt nhìn thấy rằng: Nếu tôi oán thù, nếu tôi cảm giận, nếu tôi ước muốn tiêu diệt kẻ khác thì chính tôi lại là người đang mất bình an, đang phá hoại hòa bình.
Thì ra trách nhiệm việc đánh mất sự bình an không phải bắt đầu tìm ở nơi người khác, mà phải bắt đầu tìm ở trong tôi. Khởi điểm xây dựng hòa bình là chính lòng tôi.

Xây dựng làm sao đây?
Thiên thần bảo: Có thiện tâm sẽ có hòa bình.
Thiện tâm là tôn trọng công lý: nghĩa là chu toàn bổn phận đối với Chúa và với tha nhân.
Thiện tâm là biết yêu thương. Thương yêu là cho đi sự tốt lành bằng ước muốn, thái độ, việc làm và tiền của. Và vì thương yêu là cho đi sự tốt lành, nên tôi phải biết tha thứ, chịu đựng, phải biết thông cảm, không được phán đoán xấu cho ai, không được nói hành bôi lọ một ai.
Do đó, thiện tâm đòi tôi phải khiêm nhường nhiều lắm. Khiêm nhường như  trẻ thơ vô tội, không ác ý, không thù hằn, không kiêu căng ích kỷ.
Chúa Giêsu Hài Đồng trong máng cỏ là hình ảnh bình an, vì Ngài bé nhỏ, vì Ngài khiêm nhường.
Tôi phải bắt chước Ngài. Và tôi phải bắt đầu xây dựng ngay tự lòng tôi.

Lạy Chúa, xin giúp con biết cố gắng tự thắng chính mình, tự thắng ích kỷ và kiêu căng để thực hiện Công lý và Tình thương, xây nền cho hòa bình chân chính.