Hoàng Hôn Trên Đất Rau Dừa

print

Hoàng Hôn Trên Đất Rau Dừa

Còn gì đẹp cho bằng ngắm nhà thờ Rau Dừa trong nền trời chiều có ánh hoàng hôn. Bình yên lắm! Những ai đang vất vả đường đời cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Dù hoàng hôn sẽ qua đi, nhưng ngôi giáo đường đó vẫn còn mãi cái sắc hồng hồng của Hoàng Hôn.

Trong tình yêu Chúa Đấng Quan Phòng

Cha về nhận xứ giữa mênh mông

Vườn hoang, nhà Chúa vừng vách lá

Nắng ghé vào thăm với mưa dông….

 

Dù cho gian khó có bao nhiêu

Cha hằng tin tưởng Chúa một điều:

Chúa là sức mạnh cho thợ gặt

Cho lúa nặng cành, đất phì nhiêu.

 

Biết lấy gì đây đáp ơn ban

Lễ uy nghiêm, Thánh điện trang hoàng

Vườn rau, ao cá, giàn hoa trái

Chuông thánh ngân vang khắp xóm làng   

 

Cha đem tình Chúa đến trải ban

Chăm sóc giáo dân khỏi cơ hàn

Ấm no hồn xác, tin cậy mến

Danh Chúa nhờ cha được tỏa lan.

Cảm mến tình cha đã đồng hành

 

Cho hồn Giáo xứ lớn lên nhanh

Bằng ơn Thánh Thể, bằng Lời Chúa

Nuôi dưỡng hồn thơ mãi tươi xanh

Tri ơn Tình Chúa, cám ơn Cha

 

Con đường truyền giáo ắt phong ba

Xin ơn Thần khí ban sức sống

Bền lòng vững bước, Chúa bên Cha.

Nguồn fb Gx Rau Dừa