Giáo Huấn 38: Hội Thánh Thân Thể Đức Kitô

print

GIÁO HUẤN 38/CN XIX TN/9.8.2020

HỘI THÁNH: THÂN THỂ CHÚA KITÔ.

* H.  Vì sao gọi Hội Thánh là Thân thể Đức Ki-tô? (C. 147)

T. Vì mọi người trong Hội Thánh được Chúa Thánh Thần liên kết với Đức Ki-tô và với nhau, tạo thành một thân thể duy nhất mà Đức Ki-tô là Đầu.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư Cô-lô-sê (1, 18):

“Đức Ki-tô cũng là đầu thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh”.

* Hội thánh được gọi là Thân Thể Chúa Ki-tô:

– Vì như  đầu điều khiển tất cả các thành phần thân thể, Chúa Ki-tô cũng là đầu, điều khiển toàn thể thân mình mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh (x. Cl. 1, 18).

– Vì Hội Thánh hiệp thông với Chúa Ki-tô: . Từ ban đầu, Chúa Giê-su cho các môn đệ tham dự cuộc sống của Ngài: Ngài tỏ bày cho họ các mầu nhiệm Nước Trời, cho các ông tham dự vào sứ vụ của Ngài, chia vui sẻ buồn với Ngài.

. Ngài còn mời gọi chúng ta hiệp thông sâu xa hơn khi Ngài nói: “Thầy là cây nho, anh em là ngành…” (Ga 15,5). Nhất là nhờ bí tích Thánh Thể, Ngài cho chúng ta được thực sự nên một với Thân Mình Ngài:

“Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy…” (x. Ga 15, 4-5; 6, 56).

Chính trong tình hiệp thông này mà Cha thánh Ða-minh Cẩm (1810 – 1859), ngay trong thời gian bị giam cầm, đã được nhiều giáo hữu tới thăm viếng. Nên cha tiếp tục giảng Tin Mừng và khuyên nhủ mọi người trung thành giữ vững đức tin, cậy nơi Chúa. Cũng nhờ các giáo hữu liên lạc, nhiều lần cha đã viết thư cho Đức giám mục giáo phận, bày tỏ lòng trung kiên với Đức Ki-tô. Đức cha cho cha Hương vào giải tội để cha được hiệp thông với Chúa Thánh Thể. Xin Cha thánh cầu bầu cho chúng con càng được hiệp thông với Thân Thể Chúa Ki-tô hơn.