Họp Mặt Thường Huấn Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ và Ban Điều Hành Các Đoàn Thể Tại Tắc Sậy

print

Họp Mặt Thường Huấn

Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ và Ban Điều Hành Các Đoàn Thể

 Ba Giáo Hạt Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau

Tại Tắc Sậy ngày 30/9/2023

Hôm nay 30/9/2023, tại nhà thờ Tắc Sậy Ban Giáo Dân của Giáo Phận Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt thường huấn dành cho Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ và Ban Điều Hành các Đoàn thể Tông đồ giáo dân trong ba Giáo Hạt gồm gần 500 người với chủ đề “Củng Cố Sự Hiệp Thông”.

MVTT/Hạt Bạc Liêu