Họ Đạo Thái Hải Dâng Lời Cảm Tạ & Tri Ân

print

HỌ ĐẠO THÁI HẢI

DÂNG LỜI CẢM TẠ & TRI ÂN

“Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118,1)

Trước hết, Họ đạo Thái Hải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho họ đạo trong suốt thời gian qua. Họ đạo Thái Hải từ khi thành lập đến nay dưới sự hướng dẫn, chăm sóc của các mục tử noi gương Chúa Giê-su, giúp cho họ đạo ngày càng phát triển về mặt tinh thần cũng như vật chất. Có vị góp công quy tụ giáo dân, có cha xây dựng nhà thờ và nhà xứ và có cha quan tâm đến việc sinh hoạt và giảng dạy giáo lý, cách riêng nhân dịp mừng kỷ niệm 15 năm thụ phong Linh mục của Cha sở Phêrô.

Tiếp đến, chúng con xin tri ân Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Ban Xây Dựng Giáo Phận, quý ân nhân xa gần và bà con trong họ đạo Thái Hải đã giúp chúng con vừa hoàn thành ngôi nhà sinh hoạt hầu giúp cho việc mục vụ và vun trồng đời sống đức tin của con em ngày một tốt hơn.

Thái Hải họ đạo thân yêu

Chúa thương chúc phúc ban nhiều hồng ân

Quý Cha quý khách xa gần

Thành tâm cảm tạ tri ân chúc mừng.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm ban cho quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân, quý khách, từng người trong Họ đạo hồn an xác mạnh và mọi điều thiện hảo trong cuộc sống.

“Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngài luôn mãi, vì Ngài đã ra tay.

Trước mặt những người hiếu trung với Chúa,

Con trông đợi danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.” (Tv 52, 11)

MVTT/ Hạt Đại Hải