Kết Nối Yêu Thương- Tình Chúa Tình Người

print

Kết Nối Yêu Thương- Tình Chúa Tình Người

Siêu thị 0 đồng Giáo xứ Sông Đốc tháng 7/2021

Dù siêu thị 0 đồng của Giáo xứ Sông Đốc tháng 7/2021 không được mở cửa đón tiếp và trao quà cho 181 sổ hộ nghèo, nhưng chúng con lại có cơ hội đến từng hộ nghèo để thăm và trao tặng chút quà của Siêu thị Agape 0 đồng của Giáo xứ. Dù giá trị vật chất không đáng bao nhiêu nhưng giá trị tinh thần lại rất nhiều, thể hiện qua nét mặt vui tươi của cả người trao và người nhận.

Thay mặt người nghèo cám ơn các nhà hảo tâm  và các cộng tác viên của hội Bác Ái Caritas giáo xứ Sông Đốc. Hy vọng mỗi tháng chúng ta lại cùng nhau thực hiện việc bác ái này.

Giáo xứ Sông Đốc