Không Gặp Được Linh Mục Khi Hấp Hối, Lúc Lâm Chung

print

Không Gặp Được Linh Mục Khi Hấp Hối, Lúc Lâm Chung

Hôm qua CN 15-8-21, Lễ Mẹ Lên Trời Hồn Xác, định viết một tút quan trọng về việc người Công Giáo khi chết không gặp được LM, nhưng không kịp, nên hôm nay, 16-8, sau ngày lễ Mẹ về Trời, (và Mẹ đã “ổn định” nơi ăn chốn ở), nên viết vài dòng :

Tuần vừa qua, chỉ trong hơn 1 ngày (khuya 10 và 11/8/21), mà xứ nhỏ bé Đakao Saigon cũng có tới 4 người chết liền nhau, 3 người trên 80 và một người trên 60 tuổi ! Thật bi thương ! Một người thân trong số 4 người đã qua đời này trách cứ cha sở không đến lo “phần rỗi” cho dân (tức tới liệm cho ông). Chị hiểu đơn sơ là dù ĐÃ chết rồi, LM vẫn lo “phần rỗi” được. Chị này khi tới báo tử, tôi có hỏi sao lúc gần chết không báo để LM đến xức dầu, giải tội… thì được trả lời : “ông không muốn”. “Ông” tức là người sẽ chết, và đã chết sau đó. Khi đã chết thì mọi sự đã quyết định : hết lập công mà cũng không thể phạm thêm tội; có gặp 100 Lm, 200 Gm, cả Đgh, thì cũng chẳng thay đổi được “phần rỗi” !

Nhưng gặp Lm TRƯỚC khi chết cũng không phải là thường xuyên, dễ dàng. Biết bao người chết không hề gặp được Lm (nhất là Lm sống một mình, khi chết đột ngột trong đêm, lại là “hạng người” ít gặp được Lm nhất). Giáo Hội, Mẹ Hiền, đã giải quyết làm sao? Xin thưa, dễ lắm, có 2 việc phải làm :

1) ĂN NĂN TỘI CÁCH TRỌN

Để xin Chúa thứ tha mọi tội. Cách dễ nhất để ăn năn tội “cách trọn” là đọc kinh “Ăn năn tội” :

“Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen”

Nếu không thuộc kinh này, hoặc không kịp giờ, thì một câu vắn tắt này cũng đủ : “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con” hoặc những câu tương tự : “Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi”…

Người nhà có thể cùng đọc với người hấp hối hoặc đọc lớn cho họ nghe và hiệp thông. (*)

“Ăn năn tội cách trọn là chìa khoá VÀNG vào cửa Thiên Đàng”

2) LÃNH ƠN ĐẠI XÁ NGUY TỬ

Ăn năn tội cách trọn là Chúa tha các TỘI ta thống hối. Rồi ơn đại xá “sẽ đến” tha các HÌNH PHẠT bởi tội đã được tha trên đây (do ăn năn tội cách trọn ta vừa làm), và như thế, ta thẳng cánh bay tới Thiên Cung.

Giáo lý về Ân xá ghi : có Tội là có Hình phạt đi kèm. [Tội được tha do lòng thống hối. Hình phạt (do các tội đã được tha đó) sẽ được xoá nhờ Ân xá (và nhiều cách thế “đền tội” khác)] :

“Số 18 : Các tín hữu nguy tử mà linh mục không thể cho họ lãnh các Bí tích cuối cùng cũng như ơn đại xá giờ lâm chung theo giáo luật, thì Hội Thánh, Mẹ Hiền, ban đại xá lâm chung cho họ, nếu trong đời sống họ vẫn thường quen đọc ít kinh (cầu nguyện); và lúc này, thật đáng khuyến khích là cho họ cầm tượng Chúa Chịu Nạn (Thánh giá có tượng Chúa đóng đinh) hay Thánh giá (không tượng Chúa) và giục họ ước ao lãnh đại xá (toàn xá) này.

“Đại xá giờ lâm chung này được ban cho tín hữu, dù ngày hôm đó họ đã lãnh một đại xá khác rồi.”(**) (trích Tông hiến về Ân Xá ngày 1-1-1967 của Đgh Phaolô 6, Normae, số 18)

-Như thế, để lãnh ơn đại xá giờ lâm chung, điều kiện duy nhất là, trong cuộc sống họ có thói quen ĐỌC ÍT KINH. vd. đọc ba kinh kính mừng trước khi ngủ, đọc kinh trước ăn cơm… Cực kỳ đơn giản !

-Cầm, hôn kính thánh giá là để họ tin chắc họ “cầm” họ “nắm” được ơn cứu độ. Chứ không có cũng chẳng sao.

-Miễn (không phải làm) 3 điều kiện thường nghe : xưng tội, rước lễ, cầu theo ý Đức Giáo Hoàng trong trường hợp đại xá nguy tử này.

Thế là bạn an tâm chưa.

Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Nguồn VCN

______________________________________

(*) Nếu hồi phục sức khoẻ, cần xưng lại các tội trọng chưa xưng.

(**) -Kể từ 1-1-1967, mỗi người mỗi ngày chỉ được nhận MỘT ơn đại xá mà thôi, nhưng nếu gặp nguy tử trong ngày, thì người đó vẫn được ơn đại xá nguy tử, tức ơn đại xá thứ hai, trong cùng một ngày, nếu trước đó trong ngày họ đã nhận một ơn đại xá khác rồi (vd lần hạt 50 chung; đọc hoặc nghe Kinh Thánh nửa giờ vv…)

-Sách Thủ Bản về Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) trong ấn bản lần thứ 4 (16-7-1999), mục nói về ơn đại xá nguy tử này, Toà Ân Giải Tối Cao còn thêm : phải DẠY cho người tín hữu biết rõ về ơn đại xá nguy tử này để họ sẵn sàng nhận lãnh lúc cần kíp hầu được cứu rỗi mà Mẹ Hiền Hội Thánh dành sẵn (ân ban 12, no. 5)