Giáo huấn 45: Ki-Tô Hữu Giáo Dân

print

GIÁO HUẤN 45/CN XXVI TN/27.9.2020

Ki-Tô Hữu Giáo Dân

* H. Giáo dân là ai? Ơn gọi của giáo dân là gì? (Câu 173-174)

T. Giáo dân là các Ki-tô hữu được dự phần vào sứ vụ Tư tế, Tiên tri và Vương đế của Chúa Ki-tô bằng việc nên thánh, làm chứng cho Chúa Ki-tô và xây dựng Nước Trời theo ơn gọi riêng của mình. Ơn gọi của giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và dấn thân làm tông đồ giữa trần gian.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Phúc Âm Gio-an (15, 5):

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.

* Nhờ phép Rửa tội, người giáo dân được được dự phần vào sứ vụ tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa Ki-tô (GH 31).

  • Giáo dân tham dự vào chức vụ tư tế, bằng cách biến mọi hoạt động trần thế mỗi ngày nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa (x. GH 34).
  • Giáo dân tham dự vào chức vụ ngôn sứ, bằng đời sống chứng nhân và bằng lời nói. Các giáo dân có khả năng và được huấn luyện còn góp phần vào việc dạy giáo lý, và đi truyền giáo.
  • Giáo dân tham dự vào chức vụ vương đế, nghĩa là chức vụ làm vua của Chúa Ki-tô, khi họ: + Biết hết tình phục vụ, vì Chúa Ki-tô đã dạy: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 26-28). + Biết “chế ngự thân xác và điều khiển hồn mình:  họ không bị khuất phục bởi dục vọng, nhưng biết làm chủ bản thân. Họ có thể được gọi là vua, vì có khả năng cai trị bản thân; tự do và không làm nô lệ cho tội lỗi” (Am-brô-si-ô).  Muốn được vậy, họ cần nắm vững tay Chúa bằng việc liên lỉ cầu nguyện, vì thánh Gio-an Bốt-cô đã nói: “Ai cầu nguyện sẽ bước đi hiên ngang như một vị vua”.