Kính Báo Về Thánh Lễ Truyền Dầu Tuần Thánh 2021

print

Giáo Phận Cần Thơ

Trung Tâm Mục Vụ 2021

Kính Báo Về Thánh Lễ Truyền Dầu

Tuần Thánh 2021

—- o O o —-

Kính gửi: Quý Cha Giáo Phận Cần Thơ.

Trung Tâm Mục Vụ GPCT kính báo đến quý Cha GP. Cần Thơ :

Theo quyết định của Đức Cha Stêphanô, Giám Mục GP. Cần Thơ :

– Thánh Lễ Truyền Dầu năm nay sẽ cử hành tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận, vào sáng thứ Ba Tuần Thánh, 30.3.2021.

– Chỉ dành cho quý Cha và một ít Tu Sĩ, Giáo Dân đại diện chính thức thuộc các họ đạo nội thành Cần Thơ.

– Vậy, theo ý của Đức Cha, con xin kính báo tới quý Cha :

+ 9g30′ bắt đầu Thánh Lễ.

+ Áo lễ chung của Giáo phận.

+ Sau Thánh Lễ: Kính mời quý Cha và quý đại diện dùng cơm trưa huynh đệ.

+ Xin quý Cha thông báo đến bà con Giáo Dân & Tu Sĩ: Sẽ có trực tuyến Thánh Lễ Truyền Dầu, bắt đầu từ 9g30’,

trên Web. Gp.Cần Thơ: https://gpcantho.com/category/ttmv-gpct/

 hoặc: Facebook ttmv gpct: FACEBOOK TTMV GPCT

 

Kính mời quý Tu Sĩ & Giáo Dân ở nhà hiệp thông…

Nay kính báo

Trung Tâm Mục Vụ GPCT 25.3.2021

Lm. Antôn Vũ văn Triết.