Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

print

Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Hát)

 

 

Maria Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền.
Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền.
Xin Mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế.
Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.

1. Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối, cho con tin yêu nơi quyền phép Mẹ.
–  Xin Mẹ thương cứu giúp chúng con
2. Khi con lâm nguy sa phải cơn cám dỗ, cho con kiên cương chống lại ba thù. – Xin Mẹ …
3. Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối, cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp.– Xin Mẹ ….
4. Khi con sa nơi ma quỉ vây tứ phía. Cho con ơn riêng thoát khỏi tay kẻ thù. – Xin Mẹ …..
5. Khi con vô ơn bội bạc với Chúa, cho con ăn năn trở về với Người. – Xin Mẹ …
6. Khi con khô khan xa đàng nhân đức, cho con an vui quay về chính lộ. – Xin Mẹ …
7. Khi con xa quên Mẹ lành yêu dấu, ban ơn cho con trở về bên Mẹ.  Xin Mẹ …
8. Khi con đang tâm hư phạm phép thánh, cho con ăn năn xưng tội vững lòng. – Xin Mẹ ….
9. Khi con an vui xưng tội rước lễ, ban ơn cho con dọn mình xứng hợp. – Xin Mẹ ….
10. Cho con luôn luôn giữ mình trinh khiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành. – Xin Mẹ ….
11. Cho con luôn luôn khiêm nhường êm ái, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành. – Xin Mẹ …
12. Cho con luôn luôn hết lòng yêu mến Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành. – Xin Mẹ …
13. Cho con luôn luôn yêu người tha thiết, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành. – Xin Mẹ …
14. Cho con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa, noi gương cao sang của Mẹ nhân lành. – Xin Mẹ ….
15 Cho con chăm lo vui mở mang nước Chúa, cứu giúp những kẻ hãy còn xa lạc. – Xin Mẹ …
16. Cho con an tâm trong giờ hấp hối, xa mưu Satan dỗ dành khuyên giục. – Xin Mẹ …
17. Cho con trinh trong trước tòa phán xét, đáng Chúa dẫn dắt con vào thiên đàng. – Xin Mẹ …
18. Cho con lên nơi bên Mẹ trong Nước Chúa, tôn vinh Ba Ngôi Chúa cả muôn đời. – Xin Mẹ …
19. Con xin dâng lên tâm hồn thân xác, trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời. – Xin Mẹ …

Maria Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền.
Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền.
Xin Mẹ thương giúp loài người dưới thế.
Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.

Lời Nguyện: Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria…..