Kỷ Niệm 15 Năm Tái Lập Giáo Xứ Giá Rai, Hạt Bạc Liêu

print

THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

VÀ TẠ ƠN KỶ NIỆM 15 NĂM TÁI LẬP GIÁO XỨ GIÁ RAI, HẠT BẠC LIÊU

(2007-2022)