Làm chứng cho Sự Thật

print

Chúa nhật 34 TN B –   Ga. 18, 33b-37

Làm chứng cho Sự Thật

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Vua cả trời đất nhưng đã khiêm nhường ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Một sự thật mà không phải ai cũng nhận ra. Chúng con xin tin thờ, chúc khen và cảm tạ Chúa. Chúa là Vua Chân Ly, Chúa đã đến thế gian này để làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng con và các bạn trẻ can đảm sống và làm chứng cho sự thật giữa lòng thế giới hôm nay. Giờ phút này, xin lời chân lý của Chúa đến dạy bảo mỗi người chúng con, giúp chúng con biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa hơn.

“Tôi đã sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật”.

Lạy Chúa Giêsu, lời khẳng định của Chúa với Philatô là một lời nhắc nhở cho chúng con, những môn đệ của Chúa phải sống và làm chứng cho sự thật. Xã hội hôm nay với những mánh khóe, lừa lọc đang cuốn chúng con vào vòng xoáy của nó, làm cho chúng con không còn sống trong chân lý, không còn dám làm chứng cho sự thật.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt để trong tâm hồn chúng con tiếng nói Thần Linh của Chúa, giúp chúng con nhận ra đâu là đường ngay nẻo chính mà chúng con phải đi. Khi sống theo sự thật, theo tiếng lương tâm chỉ bảo, thì chúng con mới có thể được bình an và hạnh phúc lâu bền. Sự thật giúp chúng con vượt qua tất cả các nỗi sợ hãi. Sống trong sự thật là chúng con được bước đi trong ánh sáng của Chúa, không che đậy hay lấp liếm. Sự thật sẽ dẫn lối cho chúng con đi về cõi phúc thiên thu nơi Chúa đang ngự trị. Xin Chúa giúp chúng con ý thức được điều đó và luôn sống trong Chúa, là Thần Chân Lý và Tình Yêu.

(Thinh lặng)

“Tất cả những ai theo sự thật thì nghe tiếng tôi”.

Lạy Chúa Giêsu, biết sự thật là một chuyện nhưng sống theo sự thật lại là một chuyện khác. Chúng con tuyên xưng rằng Chúa là Chân lý, nhưng nhiều khi chúng con lại hành động ngược lại với những gì mà Chúa đã dạy chúng con. Chúng con vẫn yêu chuộng bóng đêm của sự dối trá và lọc lừa hơn là đến cùng ánh sáng chân lý của Chúa. Chúng con sẵn sàng gạt sự thật sang một bên để chỉ tìm giải pháp nào giúp chúng con được lợi vật chất hơn. Trong sâu thẳm cõi lòng, chúng con tin Chúa, nhưng vì miếng cơm manh áo, nhiều người trong chúng con sẵn sàng tuyên bố là không biết Chúa.

Lạy Chúa, một trong những lý do khiến Chúa phải gánh lấy cái chết trên thập giá là Chúa đã dám sống cho sự thật, dám nói và làm chứng cho sự thật. Xin Chúa giúp chúng con có lòng can đảm và sức mạnh của Chúa để dám bước đi trong sự thật dù có phải gặp những gian nan, đau khổ và thiệt thòi. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe theo tiếng Chúa trong tâm hồn của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn hướng về Chúa, Đấng là Sự Thật, để mỗi bước chân chúng con đi, là mỗi bước chân chúng con tiến thẳng đến Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ việc chiếm ngắm Chúa nơi Bí tích Tình Yêu mà lòng trí chúng con được tiếp thêm sức mạnh. Xin Chúa giúp chúng con sống trọn vẹn ơn gọi là muối, là ánh sáng cho trần gian bằng việc sống và làm chứng cho sự thật. Để qua cuộc sống của chúng con mọi người sẽ nhận ra Chúa là Chân Lý và là Vua của vũ trụ này.

Amen.

www.giaophanbaria.org