Lạy Chúa, Con Đây! – Ápra-ham

print

Cầu nguyện với ơn gọi của Áp-ra-ham
St 12, 1-9)

Lạy Chúa,
Chúa đã gọi, và con đã bước đi,
như Abraham, con đi theo tiếng gọi của Chúa.

Chúa bảo con bỏ lại sau lưng mình
quê hương, xứ sở và những người ruột rà thân thiết.
Chúa mời con đi về phía trước,
đến nơi mà Chúa sẽ chỉ cho con.
Những gì con phải bỏ lại
thì rất gần gũi, cụ thể và hữu hình.
Còn những gì Chúa hứa với con
sao con thấy mông lung, xa và lạ lắm!

Nơi Chúa sẽ chỉ cho con là nơi nào?
Con đường con đi phía trước sẽ ra sao?
Liệu con có đủ sức đến nơi mình cần đến?
Liệu đời con có thực sự là một phúc lành,
để Chúa chúc phúc cho những người cần Chúa chúc phúc?
Con bước đi khi lòng còn nhiều băn khoăn thao thức,
hướng về khung trời mà Chúa sẽ chỉ cho con.

Lạy Chúa,
Abraham đã ra đi
với một niềm tin bền bỉ và son sắt.
Ông dám tin vào con đường phía trước,
đơn giản chỉ vì đó là con đường Chúa gọi ông đi.
Còn con, niềm tin của con còn bé lắm
tình yêu trong con còn rất và hời hợt và non mỏng.
Nếu không có Chúa đồng hành và dìu dắt
con thực chẳng biết phải bước đi như thế nào.

Xin dạy con đáp lời: lạy Chúa, con đây!
qua từng bước đi chập chững của đời con
qua từng phút giây chọn lựa và tín thác.
Xin cho con ơn quảng đại và can đảm
dâng trọn vẹn cuộc đời con cho Chúa,
để con được Chúa chỉ lối cầm tay
và dẫn con về miền Đất Hứa của đời con.

Cao Gia An, S.J.