Lễ An Táng Cha Giuse Lê Hiến

print

Lễ An Táng Cha Giuse Lê Hiến

Quý cha Bạn Cùng Lớp  Đại Chủng Viện Giuse Sài Gòn