Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

print

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Bổn Mạng Họ Đạo Thái Hải

8/12/2021

 

Bổn mạng Họ đạo hôm nay

Niềm vui Thái Hải tương lai tin rằng

Đức Mẹ đồng hành đỡ nâng

Đoàn con hạnh phúc muôn phần cậy trông.

 

Hiệp Hành cùng Chúa chờ mong

Đồng tâm nhất trí thật lòng Tham gia

Sứ vụ loan báo mọi nhà

Tin Mừng của Chúa chúng ta chung lời.

 

Bà con đang ở khắp nơi

Hiệp thông chia sẻ gọi mời chung vui

Mỗi người góp thêm tiếng cười

Hòa cùng hạnh phúc sáng tươi tâm hồn.

 

Tinh thần thể xác trí khôn

Phó dâng cho Chúa trường tồn mai sau

Tin yêu cậy mến đi nào

Qua Mẹ đến Chúa biết bao ơn lành.

 

Con cháu học hành tiến nhanh

Sớm hôm chiều tối năm canh nguyện cầu

Lời kinh ghi khắc thẳm sâu

Tâm hồn sốt mến nào đâu sánh bằng.

 

Xin ơn Thiên Chúa đỡ nâng

Gia đình Họ đạo bớt phần lo toan

Dịch bệnh dù mãi vẫn còn

An bình mạnh khỏe vuông tròn Tin Yêu.

 

Lm. Biển Xanh.