Các Bài Giảng Lễ Giỗ Cha Fx. Trương Bửu Diệp 11-12/03/2019

print

Thánh Lễ Khai Mạc lúc 17g30 ngày 11/03/2019

BÀI GIẢNG 1: ĐỨC CHA LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN

 

Thánh Lễ 2 lúc 19g30 ngày 11/03/2019

BÀI GIẢNG 2 :ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN MẠNH

 

Thánh Lễ  lúc 5g00 ngày 12/03/2019

BÀI GIẢNG 3 :ĐỨC CHA GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN

 

Thánh Lễ  Bế Mạc lúc 8g00 ngày 12/03/2019

BÀI GIẢNG 4 :ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH