Legio Mariæ Tessera

print

LEGIO MARIÆ TESSERA

LEGIO MARIÆ TESSERA

Phần IKinh Khai Mạc
– Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. – Amen.
– Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần…
X. Lạy Chúa, xin hãy mở môi con.
T. Và miệng con sẽ cao rao lời ngợi khen Chúa.
X. Lạy Thiên Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con.
T. Lạy Chúa, xin mau mau cứu giúp con.
X. Sáng danh Ðức Chúa Cha…
T. Như đã có trước vô cùng…

Lần hạt 50.
– Kinh “Lạy Nữ Vương”.
X. Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
T. Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
X.  Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Cha, Con Một Cha đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống, đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Môi Khôi Ðức Trinh Nữ Maria, thì xin Cha ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và lãnh phần hưởng hứa ban.- Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
T. Amen.
X. Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu.
T. Thương xót chúng con.
X. Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội Ðức Bà Maria.
T. Cầu cho chúng con.
X. Thánh Giuse,
T. Cầu cho chúng con.
X. Thánh Gioan
T. Cầu cho chúng con.
X. Thánh Lu-y Maria Mong-Pho.
T. Cầu cho chúng con.
+ Nhân danh Cha…

Phần II: Kinh CATENA
Câu Dạo: – Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận?

MAGNIFICAT:
* Linh hồn tôi + ngợi khen Ðức Chúa,
* Thần trí tôi hớn hở vui mừng,
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
* Phận nữ tì hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
* Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả
Danh Người thật chí thánh chí tôn!
* Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
* Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
* Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường
* Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giầu có, lại đuổi về tay trắng.
* Chúa độ trì Ít -ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
* Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
X. Sáng danh Ðức Chúa Cha…
T. Như đã có trước…
Câu Dạo: Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận?
X. Lạy Ðức Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền.
T. Chúng con chạy đến cùng Bà, xin cầu cho chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện : Lạy Ðức Chúa Giêsu Kitô, Ðấng làm Trung gian cho chúng con trước tòa Ðức Chúa Cha, Chúa đã phong Ðức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Chúa, cũng làm Mẹ chúng con và làm trung gian cho chúng con trước tòa Chúa. Nguyện Chúa nhân từ, ban cho những ai đến xin ơn Chúa, đều vui mừng lãnh được mọi ơn nhờ Ðức Mẹ.
T. Amen

Phần III: Kinh Bế Mạc
+ Nhân danh Cha…
X. Chúng con trông cậy Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng.
T. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
X. Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trung gian các ơn.
T. Cầu cho chúng con.
X. Thánh Micae và Thánh Gabirie.
T. Cầu cho chúng con.
X. Lực lượng trên Trời là đạo binh Thiên Thần của Ðức Maria.
T. Cầu cho chúng con.
X. Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta.
T. Cầu cho chúng con.
X. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô.
T. Cầu cho chúng con.
X. Chúng ta hãy cầu nguyện :
T. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới lá cờ Ðức Bà Maria, được lòng tin Chúa, lòng cậy Ðức Bà đầy đủ, như vậy chắc chắn sẽ thắng thế gian. – Xin ban cho chúng con đức Tin mạnh mẽ, đức Tin sống bởi đức Mến, để chúng con có sức làm trọn mọi việc, chỉ vì mến Chúa, và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em chúng con, đức Tin vững vàng không lay chuyển, tựa núi đá, để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời, đức Tin dũng cảm, khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại, những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn, đức Tin làm cột lửa trong Legio chúng con, dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thẳng tiến, để đốt lửa kính mến khắp nơi, để soi những người còn ngồi trong bóng tối sự chết, để đốt lòng những người nguội lạnh, để hoàn sinh những linh hồn chết trong tội lỗi, đức Tin hướng đạo, dẫn đưa chúng con trên đường an bình, để sau cuộc đời chiến đấu này, chúng con khỏi phải khóc than một hội viên nào đã hư mất,- Legio chúng con hết thảy được hội họp trên Nước Mến Yêu, Nước Vinh Hiển Chúa. Amen.
X. Xin cho linh hồn các hội viên chúng con đã qua đời, và linh hồn các tín hữu đã ly trần, nhờ ơn Chúa thương xót, được nghỉ ngơi bằng yên.
T. Amen.

Cho phép ấn hành
+ Phaolô Nguyễn Văn Bình
Tổng Giám Mục Sàigon
Saigon 08-09-1974
Hiệu đính 08-09-1999

LỜI NGUYỆN
Xin phong Chân Phước cho ông Phan Đức
Lạy chúa là cha chúng con, Cha đã thần hứng cho tôi tớ Cha là Ông Phan Đức, thấu hiểu được sâu sắc mầu nhiệm Hội Thánh Cha là Thân Thể Chúa Kitô, và hiểu được vị thế của Đức Mẹ Maria Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế trong mẩu nhiệm này. Vì Ông khao khát mãnh liệt chia sẻ sự hiểu biết này cho mọi người, và vì lòng hiếu thảo đối với Đức Mẹ, Ông đã sáng lập Legio làm dấu chỉ Tình Mẫu Tử của Đức Mẹ đối với thế giới, và như một phương thế mời gọi tất cả con cái của Mẹ đi truyền giảng Phúc Âm của Hội Thánh. Chúng con cảm tạ Cha, vì các hồng ân Cha đã ban cho Ông, và vì những phúc lợi lớn lao cho Hội Thánh nhờ đức tin can đảm và sáng ngời của Ông. Chúng con tin tưởng cầu xin Cha, nhờ lời chuyển cầu của Ông, ban cho chúng con được ơn như sau:…
(trình ra ơn muốn xin)
Chúng con cũng cầu xin Cha, nếu đẹp lòng Cha, ban cho cuộc đời thánh thiện của Ông được Giáo Hội công nhận để làm vinh danh Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
SENATUS VIỆT NAM chuyển dịch.
(Cha Linh Giám ban phép lành)