Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Tư

print

Lịch Công Giáo Tháng 4.2019

Ý cầu nguyện

Cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện. Xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác.

01     27.2  Tm    Thứ Hai. Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54. .

02     28     Tm    Thứ  Ba. Thánh  Phanxicô  Paola,  ẩn  tu. Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-16. Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, linh mục (tra tấn-1839- Nam Định)

03     29     Tm    Thứ Tư. Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30

04     30     Tm    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47

05     1.3    Tm    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục. Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10.25-30

06     02     Tm    Thứ Bảy đầu tháng. Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53        Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục (xử   trảm  -1857- Bảy Mẫu)       

Lưu ý: Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tuỳ theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá được che phủ khăn tím hay khăn đỏ cho đến khi kết thúc các cử hành tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ảnh tượng thì vẫn che phủ cho đến khi bắt đầu đêm canh thức Phục Sinh (PS 26, 57).

07  03  Tm   CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.

(Không cử hành lễ Thánh Gioan La- san, linh mục). Is 43,16-21 ; Pl 3,8-14 ; Ga 8,1- 11.Có thể dùng bài đọc (với bài Tiền Tụng) năm A: Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45)

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục (xử trảm -1861- Mỹ Tho)

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: Họ đạo Trường Long, Tân Thành và Giuse (Bạc Liêu).

GIÁO HUẤN SỐ 19 TỘI NHẸ

H. Thế nào là tội nhẹ? (422-423)

T. Tội nhẹ là phạm một điều luật nhẹ, hoặc một điều trọng, nhưng chưa kịp suy biết, hay chưa hoàn toàn ưng theo.

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Nếu ta nói ta không có tội, thì ta tự dối mình, và sự thật không có trong ta”. Quả vậy, bao lâu còn mang thân xác bụi trần, ta không thể không có ít là các tội nhẹ. Dẫu vậy, tội nhẹ làm ta giảm bớt yêu mến Chúa, dễ hướng chiều về điều xấu, ngăn cản ta tiến tới trong việc thực hành các nhân đức và các điều thiện, khiến ta dễ phạm tội trọng hơn ! “Nên bạn chớ xem thường các tội mà bạn coi là nhẹ… bạn sẽ run sợ, vì nhiều cọng nhỏ tạo thành đống rác to, nhiều giọt nước nhỏ đọng thành vũng xình lầy… Vậy thì trước hết, bạn hãy đi xưng tội đi” .

Các Thánh tử đạo Việt nam nêu gương tẩy trừ mọi tội lỗi: cha Thánh Mậu đã biến nhà giam thành nơi giúp nhiều tội nhân hoán cải; một số phụ nữ đạo đức còn tìm cách đưa giáo dân vào thăm, để được xưng tội với cha. Còn thầy Chiểu thì quỳ xuống xưng tội với Đức cha Hê-na-rết Minh, ngay tại pháp trường Bảy mẫu.

08     04     Tm    Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn. 13,41c-62); Ga 8,1-11 (hay Ga 8,12-20).

09     05     Tm    Thứ Ba. Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30

10     06     Tm    Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28 ; Ga 8,31-42

11     07     Tm    Thứ Năm. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. St 17,3-9 ; Ga 8,51-59

12     08     Tm    Thứ Sáu. Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42

13     09     Tm    Thứ Bảy. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo. Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56

14    10    Đ      CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC   THƯƠNG   KHÓ   CỦA  CHÚA.

Thánh vịnh tuần II. Ngày Quốc tế Giới Trẻ.

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: Họ đạo Thánh Tâm (Trà Lồng), Rạch Súc và Bạc Liêu.

Lưu ý: Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng (x. PS 30).

 “Trong Tuần Thánh, Giáo hội cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở nơi trần thế, bắt đầu với việc Người tiến vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia.

GIÁO HUẤN SỐ 20

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỘI NGƯỜI KHÁC

H.Khi nào ta có trách nhiệm đối với tội người khác? (427)

T. Khi ta cộng tác vào các tội ấy bằng những cách sau:

–       Một là tham gia trực tiếp và tự ý.

–       Hai là ra lệnh, xúi giục, hoặc tán thành.

–       Ba là không tố cáo hoặc ngăn cản, khi có bổn phận phải can ngăn.

–       Bốn là bao che cho kẻ làm điều xấu.

Trái với bốn tội trên, Lời Chúa dạy ta: “Ai làm cho người tội lỗi trở lại… sẽ cứu linh hồn nó khỏi chết, và phủ lấp muôn vàn tội lỗi của mình”. Như vậy, trong tình hiệp thông, chúng ta có trách nhiệm đối với cả những lỗi lầm sai sót của anh chị em mình. Tội lỗi có thể làm cho con người thành đồng lõa với nhau, để cho dục vọng, bạo lực, bất công thống trị! Tội lỗi tạo nên những tình trạng xã hội, những luật lệ nghịch với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Bởi vậy, Đức thánh cha Phan-xi-cô kêu mời: “Đối với con người thì chỉ có khuyên bảo, với thái độ tôn trọng và yêu thương… Giáo hội là nhà cha, có chỗ cho mỗi người con trong hoàn cảnh khó khăn của họ… Chúng ta phải vun xới cuộc cách mạng âu yếm, và phải nói: tôi là người xấu xa, nhưng tôi như thế nào Thiên Chúa yêu tôi như thế; nên tôi phải yêu người khác như vậy”. Hãy phó dâng họ cho Mẹ Maria là “Đức Bà bàu chữa kẻ có tội”.

15     11     Tm    THỨ HAI TUẦN THÁNH.

16    12    Tm   THỨ BA TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

17     13     Tm    THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

18    14    Tm   THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

TAM NHẬT VƯỢT QUA

“Chúa Kitô đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa chủ yếu bằng chính mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ mầu nhiệm này, bằng cái chết, Người đã diệt trừ sự chết của chúng ta, khi sống lại, Người đã phục hồi sự sống. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa bừng sáng lên như là tột đỉnh của năm phụng vụ” (AC 18).

Tr     Chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY

Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15

Ân xá: Hát kinh “Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý” (Tantum Ergo) tối Thứ Năm Tuần Thánh và lễ Mình Thánh Chúa (hát chung cộng đoàn), thì được ơn Đại Xá, các lúc khác chỉ được ơn tiểu xá (E.I, 59).

19    15    Đ      THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA.

Is. 52,13–53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1–19,42      

Giữ chay và kiêng thịt. Hôm nay “vì là Chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh” (SC 110).

Ân xá: Ai tham dự nghi thức tôn kính và hôn Thánh Giá thì được một ơn toàn xá với điều kiện như thường lệ (E.I, 13).

Lạc quyên cho Quỹ Cứu Trợ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

20    16            THỨ BẢY TUẦN THÁNH

21    17    Tr     CHÚA   NHẬT   PHỤC   SINH.   MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). (Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Lạc quyên cho Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Cần Thơ.

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận:Họ đạo Mỹ Phước, Rạch Gốc và Kế Sách.

Lưu ý:

  1. Trong thánh lễ thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước thánh để nhắc lại bí tích Thánh tẩy.
  2. Từ hôm nay cho đến Chúa Nhật Hiện Xuống, đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”.

GIÁO HUẤN SỐ 21 CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI

H. Con người phải sống trong xã hội thế nào? (430)

T. Con người phải sống liên đới với mọi người trong xã hội, gặp gỡ, đối thoại, và phục vụ lẫn nhau.

Lời Chúa cho ta thấy trách nhiệm liên đới giữa loài người ngay từ thuở ban đầu: “Đức Chúa hỏi: này Ca-in, A-bi-lê em ngươi đâu? Từ đất, tiếng máu em ngươi đã kêu lên Ta!” Vì mọi người được Thiên Chúa tạo dựng, nên đều được mời gọi tiến về cùng đích là hiệp thông với Thiên Chúa… Nhờ trao đổi cho nhau, phục vụ lẫn nhau, đối thoại với nhau, mỗi người phát triển các khả năng Chúa ban; nhờ đó, đáp lại ơn gọi của mình, là trở nên con cái Thiên Chúa. Muốn vậy, xã hội phải là tập thể những người biết sống liên kết, hợp nhất với nhau. Mỗi người phải đóng góp phần của mình cho cộng đồng. Gia đình chính là cộng đồng cần thiết, đáp ứng trực tiếp được bản tính sâu xa của mỗi người trong nỗ lực gặp gỡ, đối thoại, và phục vụ lẫn nhau.

Thánh Đa-minh Khảm nêu gương sống liên đới phục vụ một cách rất chân chất: Có lần cụ cho mõ đi rao, mời cả làng ra ruộng thi thả diều. Thắng thua không thành vấn đề, miễn là cụ có cớ đãi cho dân làng một bữa no nê.

22     18     Tr     THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22b-33 ; Mt 28,8-15

23     19     Tr     THỨ  BA  TRONG  TUẦN  BÁT  NHẬT

PHỤC SINH. (Không cử hành lễ thánh Giorgiô, tử đạo. Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).  Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18

24     20     Tr     THỨ  TƯ  TRONG  TUẦN  BÁT  NHẬT

PHỤC SINH. (Không cử hành lễ thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo).    Cv. 3,1-10 ; Lc 24,13-35

25     21     Tr     THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT  NHẬT PHỤC SINH. (Không cử hành lễ thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng). Cv 3,11-26 ;Lc 24,35-48

26     22     Tr     THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14

27     23     Tr     THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15 Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục (xử trảm -1856- Ninh Bình)

28  24  Tr   CHÚA  NHẬT  II  PHỤC  SINH.  CUỐI  TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

 (Không cử hành lễ thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo. Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục). Cv 5,12-16 ; Kh 1,9-11a.12-13.17-19 ; Ga 20,19-31

Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục; Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng và Thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh, thầy giảng (xử trảm -1840- Ninh Bình)

Ân xá: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã quyết định cho các tín hữu được hưởng ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, với những điều kiện thường lệ là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cho những tín hữu nào trong ngày Chúa nhật II Phục Sinh, có tâm từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi và tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận:

Họ đạo Vị Hưng, Đường Láng và Tắc Vân.

GIÁO HUẤN SỐ 22 CÔNG ÍCH

H.Công ích là gì? (436)

T. Công ích là toàn thể những điều kiện của đời sống xã hội, giúp tập thể và cá nhân đạt tới sự hoàn hảo của mình.

Lời Chúa mời gọi: “Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính”.

Cuộc đời công chính của người Ki-tô hữu trong xã hội cần xây dựng trên công ích, bao gồm 3 điều này:

–       Một là tôn trọng và phát huy các quyền lợi căn bản của con người.

–       Hai là phát triển các lợi ích tinh thần và vật chất của con người và xã hội.

–       Ba là xây dựng hòa bình và an ninh cho mọi người.

Như vậy, “Trật tự và tiến bộ của xã hội phải luôn nhắm tới lợi ích của con người, chứ không ngược lại”.

Chính vì ý thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng công ích, mà cha Thánh Phao-lô Khoan, và 2 thầy Phê-rô Hiếu, Gio-an Bao-ti- xi-ta Thành đã không thù hận những kẻ xử án mình bất công, mà trước giờ tử đạo, các ngài còn vang lời cầu nguyện: “Chúng con hiến dâng mạng sống cho Chúa, xin Chúa chúc phúc cho nhà vua, được cai trị lâu dài trong an bình… Xin biến đổi trái tim vua, để vua tin theo đạo thật, đạo duy nhất đem lại cho con người hạnh phúc thật”.

29     25     Tr     Thứ Hai. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,23-31 ; Ga 3,1-8.    Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân (Hoan), linh mục (xử trảm -1861- Hưng Yên)

30     26     Tr     Thứ Ba. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr).