Lịch  Ban Bí Tích Thêm Sức do Đức Cha Stêphanô  Tháng 8 & 9/2023 (Bổ sung)

print

Lịch  Ban Bí Tích Thêm Sức do Đức Cha Stêphanô  Tháng 8 & 9/2023 (Bổ sung)

 

THÁNG 08 /2023

 

 

STT

 

 

NGÀY GIỜ

 

 

GIÁO XỨ

 

 

GHI CHÚ

 

09g00 Thứ Hai, ngày 14/08/2023

TRÀ LỒNG

 

 

16g00 Thứ Hai, ngày 14/08/2023

FATIMA

 

 

09g00 Thứ Tư, ngày 16/08/2023

CÁI TRẦU

 

 

 

16g00 Thứ Tư, ngày 16/08/2023

KINH ĐỨC BÀ

 

 

 

THÁNG 09/2023

 

 

09g00 Thứ Bảy, ngày 02/09/2023

MỸ PHƯỚC

 

 

 

16g00 Thứ Bảy, ngày 02/09/2023

ĐƯỜNG LÁNG