Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Sóc Trăng & Bạc Liêu 

print

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Sóc Trăng & Bạc Liêu 

LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC HẠT SÓC TRĂNG.

Ngày 15/06: cha Phaolô Lê Trung Khánh đi Hoà Thượng. 9 giờ 00: Chầu MTC.

Ngày 27/06: cha Giuse Lê Văn Tùng đi Thới Lai. 9 giờ 00: Thánh Lễ.

Ngày 2/7: cha Gioan Vũ Đình Thuần đi Chàng Ré. 9 giờ 30: Thánh lễ.

Ngày 3/7: cha Cl. Đỗ Hoàng Nhân đi Sakeo. 9 giờ 00: Thánh Lễ.

Ngày 7/7: cha Giuse Trần Đình Phượng đi Bến Bào. 9 giờ 30: Thánh lễ.

Ngày 9/7: cha Cl. Nguyễn Văn Lanh đi nhà thờ Giuse (Việt Kiều). 9 giờ 30: Thánh lễ.

LỊCH THUYÊN CHUYỂN CÁC CHA HẠT BẠC LIÊU  

1/7: Cha Pr. Nguyễn Văn Siêng đi Thiết An.

2/7: Cha Dm. Nguyễn Tường Huy về ĐMHXLT Bạc Liêu. Thánh lễ 9g00.

2/7: Cha GioaKim Nguyễn Xuân Lập về Khúc Tréo. Thánh lễ 15g00.

6/7: Cha Gioan Bt. Nguyễn Việt Hồng đi Tân Thạnh. Lễ 9g30.

7/7: Cha Gs. Trần Đình Phượng và  Gs. Nguyễn Thiên Thăng về Bến Bàu. Thánh lễ 9g30.

8/7: Cha Gs. Phạm Thành Công đi Cồn Tròn. Lễ 10g00.

14/7: Pr. Nguyễn Quang Mạng đi Phú Khởi. Chầu 10g00.

15/7: Pr. Huỳnh Công Đức đi Số 6 Lacua.

16/7: Inhaxiô Nguyễn Hoàng Thanh về Vĩnh Phú. Thánh lễ 9g00.

21/7: Giacôbê Nguyễn Quốc Thạnh về Tắc Sậy. Lễ 9g00.

22/7: Antôn Quách Thái Hùng về Nàng Rền. Chầu 10g00.

23/7: Vincentê Nguyễn Thành Luân về Vĩnh Hiệp. Chầu 10g00.

MVTT/GPCT