Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Trà Lồng Tháng 1/2024

print

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Trà Lồng Tháng 1/2024

 

Stt

     Linh mục

Nhiệm sở hiện nay

Nhiệm sở mới

Ngày đi

Giờ lễ

1

Mic. Võ Văn Thành

Trà cú

Nhà Hưu dưỡng LM

·  16/1 thánh lễ chia tay      họ đạo (9h 00)

·  17/1 về nhà hưu

2

Gb. Nguyễn Việt Hồng

Tân Thạnh

Trà Cú

20/1

9h 00

3

Ni. Đỗ Hoàng Thọ

Mỹ Phước

Trà Lồng

22/1

9h 00

4

Em. Nguyễn Văn Ghi

Trà Rằm

Mỹ Phước

24/1

9h 00

5

Gs. Nguyễn Vĩnh Phan

Hậu Bối

Trà Rằm

25/1

9h 00

6

Pl. Lê Hoàng Thanh

Trà Lồng

Hậu Bối

26/1

9h 00