Lịch Thuyên Chuyển Lm Hạt Sóc Trăng 2022

print

Lịch Thuyên Chuyển Lm Hạt Sóc Trăng 2022

 1. Cha Pl Nguyễn Hoàng Vũ nhận nhiệm sở Rạch Tráng ngày thứ năm 20/01/22:

      Thánh Lễ nhậm chức lúc 10 giờ (phẩm phục trắng).       

2. Cha Gk. Lê Thành Công nhận nhiệm sở Tam Sóc ngày thứ sáu, 21/01/22.

     Thánh Lễ nhậm chức lúc 09 giờ 30 (phẩm phục trắng).

MVTT/Hạt Sóc Trăng