Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 10/2020 (Có cập nhật)

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 10/2020

 

 BL: Ngày 02/10 Thứ Sáu (mới)  

CM: Ngày 3/10 Thứ Bảy (mới)

CT: Ngày 05/10 Thứ Hai

VT: Ngày 06/10 Thứ Ba

TL:  Ngày 07/10 Thứ Tư

ĐH: Ngày 08/10 Thứ Năm

ST: Ngày 10/10 Thứ Bảy (mới)