Lời cầu IX b. Trong Cử Hành Thứ Sáu Tuần Thánh 2020.

print

Lời cầu IX b. Trong Cử Hành Thứ Sáu Tuần Thánh 2020.

  Cầu cho những nạn nhân của đại dịch hiện nay

Theo đề nghị của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích tại Sắc lệnh trong thời gian dịch bệnh COVID-19 (II), Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gợi ý  lời cầu nguyện đặc biệt (trong Lời Nguyện Chung, theo mẫu thức của Sách Lễ Rôma hiện nay) trong cử hành Thứ Sáu Tuần Thánh.

IX b.  Cho những nạn nhân của đại dịch hiện nay

Anh chị em thân mến, ta hãy cầu cho thế giới đang trong cơn đại dịch, và cho tất cả chúng ta biết kết hợp với mầu nhiệm Thánh Giá để đón nhận gian nan thử thách trong niềm tin yêu tín thác vào Chúa. 

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, xin đoái nhìn đến nỗi thống khổ của gia đình nhân loại trong cơn đại dịch, xin cứu chuộc những người đã qua đời, chữa lành các bệnh nhân, an ủi những gia đình đang đau khổ, nâng đỡ các bác sĩ, nhân viên y tế và những anh chị em thiện nguyện. Xin thương nghe lời Hội Thánh Chúa đang tha thiết khẩn cầu, cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt, và cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa  để biết luôn chân thành liên kết với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Nguồn: Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam