Lời Cầu Nguyện Cho Trái Đất Của Chúng Ta

print

Lời Cầu Nguyện Cho Trái Đất Của Chúng Ta

 

Lạy Thiên Chúa Cha toàn năng,

Cha đang hiện diện trong vũ trụ bao la

và trong các loài thụ tạo nhỏ bé nhất của Cha.

Cha dịu dàng ôm ấp tất cả mọi loài hiện hữu,

 

xin đổ tràn trên chúng con sức mạnh của tình yêu Cha,

để chúng con có thể bảo vệ sự sống và vẻ đẹp của muôn loài.

 

Xin đong đầy trong chúng con sự bình an,

giúp chúng con sống với nhau như anh chị em,

mà không làm hại một ai.

 

Ôi lạy Thiên Chúa của người nghèo,

xin giúp chúng con biết cứu vớt

người bị bỏ rơi và quên lãng trên trái đất này,

họ thật quý giá trước mắt Cha.

 

Xin chữa lành đời sống chúng con,

giúp chúng con có thể bảo vệ thế giới chứ không hủy diệt,

gieo trồng vẻ đẹp chứ không gây ô nhiễm và phá hủy.

 

Xin chạm đến tâm hồn

của những người chỉ biết tìm lợi ích cho mình

bằng cái giá của người nghèo và trái đất.

 

Xin dạy chúng con khám phá giá trị của từng sự vật,

biết ngạc nhiên và chiêm ngắm,

để nhận ra niềm hạnh phúc

được hiệp nhất sâu xa với mọi loài thụ tạo

khi chúng con trên hành trình tiến về ánh sáng vô biên của Cha.

 

Chúng con tạ ơn Cha hằng hiện diện với chúng con mỗi ngày,

và xin Cha phù trợ chúng con

trong cuộc chiến đầu hằng ngày cho công lý, tình yêu và hoà bình. Amen.