Lời Chúa cho thiếu nhi: Rao giảng cho muôn dân

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Rao giảng cho muôn dân (Lễ Chúa Lên Trời – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế