Lời Nguyện Chung GPCT 2018 -2019: Chúa Nhật 2 MV C – 9/12/2018

print

CN II MÙA VỌNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn mời gọi con người sống hiệp thông với Ngài và với nhau. Để đáp lại lời mời gọi đó, chúng ta phải ăn năn sám hối, nỗ lực sống đẹp ý Chúa và sống bác ái yêu thương. Với long chân thành nhìn nhận thân phận yêu đuối, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời nguyện xin.

1/ “Khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ý thức thân phận tội lỗi của mình và quyết tâm đổi mới đời sống, hầu xứng đáng đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng Sinh.

2/ “Để anh em được trong sạch và không có gì đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô”.

Chúng ta cầu xin Chúa cho các tín hữu đã đón Chía lần thứ nhất, thì cũng biết chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp Chúa lần thứ hai, hầu mọi người được hưởng ơn cứu độ và đứng vững trước mặt Con Người.

3/ Thế giới hôm nay rất cần đến những con người dám xả thân mang sứ điệp yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa cho có nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ.

4/ “Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Trong Mùa Vọng này. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở nên dấu chỉ và là nhịp nối yêu thương cho mọi người được nhận biết Chúa/ bằng chính cung cách phục vụ vui vẻ và khiêm tốn cua mình.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân hậu từ bị, xin thương đoái nhận lời nguyện xin của các tôi tớ Cha đây mà ban ơn trợ lực cho lòng tin, cậy, mến của chúng con, hầu chúng con làm sáng danh Cha từng giây từng phút trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.