Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật 30 Thường Niên – 28.10.18

print

Chúa Nhật 30 Thường Niên – 28.10.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ. Người đem lại ánh sáng cho những ai đang chịu cảnh tối tăm nơi thể xác hoặc tâm hồn. Tin tưởng vào tình Chúa yêu thương, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. Hội thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Kitô là ánh sáng thế gian. Xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội thánh / luôn chu toàn sứ mạng bằng lời rao giảng / và gương sáng của mình.

2. Thế giới ngày nay còn nhiều người mù về đời sống tâm linh. Xin Chúa cho những ai đang sống trong bóng đêm tội lỗi / biết mở lòng đón nhận ánh sáng từ Lòng Thương Xót của Chúa / để mau mắn quay về với Người.

3. “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Xin Chúa cho những người khiếm thị / luôn cảm nghiệm được tình yêu và ơn nâng đỡ của Chúa / qua hành vi bác ái của mọi người.

4. “Lạy Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi”. Xin Chúa cho mọi người họ đạo chúng con / biết nhạy bén trước những nhu cầu của anh chị em khuyết tật / để quan tâm và giúp đỡ họ cách quảng đại và chân thành.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa không bao giờ từ chối lời kêu cầu tha thiết của những ai đang gặp gian truân khốn khó. Xin Chúa cho chúng con biết mau mắn chạy đến cùng Chúa với lòng tin tưởng phó thác khi gặp thử thách gian nan trong cuộc sống hằng ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.