Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật Lễ Truyền Giáo – 21.10.18

print

Chúa Nhật 29 Thường Niên – 21.10.18

Chúa Nhật Truyền Giáo

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Đáp lại lời mời gọi của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin :

  1. Chúa yêu thương và ban ơn cứu rỗi cho hết thảy mọi người. Xin Chúa cho Hội Thánh luôn làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng / để mọi dân tộc đón nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất của con người.
  2. Con người ngày nay tin vào chứng nhân hơn thầy dạy. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu / luôn biết sống yêu thương / để mọi người nhận biết Chúa là Cha nhân hiền.
  3. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa cho có nhiều người trẻ / biết quảng đại dấn thân trong ơn gọi linh mục tu sĩ / để loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn người.
  4. Truyền giáo là bản chất của Giáo hội. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn ý thức trách nhiệm của mình / trong việc sống đạo và truyền đạo / để “nước Cha trị đến” / và “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn mỗi người chúng con trở nên sứ giả của Tin Mừng cứu độ giữa thế gian. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con có thể hoàn thành sứ mạng cao quý này. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.