Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 21 TN B (new)

print

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – 26.08.18

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha chung của hết thảy mọi người và hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ và yêu mến, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. “Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh / luôn biết lắng nghe và thực hành lời của Đức Kitô / để mai sau được hưởng hạnh phúc muôn đời.
  2. “Chúa đã làm những việc kỳ diệu trước mắt chúng ta”. Xin Chúa cho mọi dân tộc trên thế giới / biết nhận ra muôn việc lạ lùng của Chúa trong dòng lịch sử của nhân loại / để ca tụng và tri ân cảm tạ Ngài.
  3. “Thần Trí mới làm cho sống chứ xác thịt nào có ích gì?”.Xin Chúa cho các bạn trẻ Công giáo / luôn ý thức phẩm giá thiêng liêng của mình / để tránh xa những cám dỗ thoả mãn đam mê thấp hèn / và nỗ lực sống theo những giá trị của Phúc Âm.
  4. “Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh”. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng con / luôn biết mến yêu và gắn bó với Họ đạo / qua việc nhiệt tâm góp phần xây dựng Họ đạo thành một cộng đoàn hiệp nhất trong niềm tin / và phấn khởi loan báo Tin Mừng.

Chủ tế: Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã ban Con Một Chúa làm Đấng Cứu Độ chúng con. Xin cho chúng con hằng trung thành đi theo Chúa Giêsu Kitô, hầu đáng được sự sống và hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.