Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 26 TN B

print

Chúa Nhật 26 Thường Niên – 30.09.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, sống quảng đại, chia sẻ, cộng tác với nhau để làm việc tốt việc lành phải là đặc tính của con cái Thiên Chúa. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

  1. “Ước gì toàn dân đều nói tiên tri”. Xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa / biết sống trọn vẹn tình Chúa và tình người / để loan báo Nước Trời đang đến gần.
  2. Khi con người vô cảm, sẽ dẫn đến loại trừ. Xin Chúa cho những ai đang chịu đau khổ vì nạn phân biệt chủng tộc và tôn giáo / mau tìm được sự bình an và tôn trọng / nhờ vào sự liên đới đỡ nâng của mọi người.
  3. Trẻ em cần được quan tâm giáo dục về các giá trị đạo đức.Xin Chúa cho các nhà giáo dục / biết đề cao các giá trị công bằng và liên đới / cảm thông và yêu thương / trong việc hướng dẫn và dạy dỗ học sinh của mình.
  4. Hãy nêu gương sáng, và tránh gây cớ vấp phạm.Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết tránh gương xấu / và cố gắng làm gương tốt / bằng mến Chúa yêu người / để nhiều người nhận biết và tin vào Chúa là Cha yêu thương.

Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa chê ghét sự gian tham, ích kỷ, độc ác, và mời gọi chúng con sống bác ái, chính trực, ngay lành. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh, nghị lực và niềm tin để chúng con can đảm sống Lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.