Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Lễ Các Thánh Nam Nữ & Lễ Các Linh Hồn

print

Lễ Các Thánh Nam Nữ – 01.11.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, cuộc đời Các Thánh đã được biến đổi nhờ tình yêu Chúa và sự cộng tác đắc lực của các ngài. Hợp cùng các Thánh trên trời, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin :

  1. “Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”. Xin Chúa cho các mục tử luôn nỗ lực nên thánh / bằng đời sống cầu nguyện nhiệt thành / để có thể giúp các tín hữu sống đạo đức hơn.
  2. “Phúc cho những ai có lòng trong sạch”.Xin Chúa cho các tu sĩ luôn trung thành với những giá trị Tin Mừng / để đời sống họ nên chứng nhân / hầu giúp cho nhiều người tin theo Đức Kitô.
  3. “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính”.Xin Chúa cho các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé đang chịu bách hại / cảm nhận tình Chúa yêu thương và nâng đỡ / biết can đảm và trung tín trước mọi thử thách gian nan.
  4. “Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành”. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết sống đạo đức và yêu thương theo gương Các Thánh / để đạt tới hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban.

Chủ tế : Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về bao điều kỳ diệu Chúa đã làm nơi các thánh. Xin cho chúng con cũng nhận ra tình yêu Chúa luôn phủ lấp cuộc đời chúng con, để dùng đời sống thánh thiện mà ca ngợi Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Lễ Các Linh Hồn – 02.11.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, trong mầu nhiệm các thánh thông công, Hội Thánh kêu mời chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin :

  1. Chúa nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh / luôn chiếu tỏa niềm tin vào sự sống lại / bằng cuộc sống thanh thoát với của cải trần gian / và dấn thân phục vụ Nước Trời.
  2. “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.Xin Chúa cho các các Giám mục / các Linh mục / các Tu sĩ nam nữ / và mọi tín hữu trong Giáo phận chúng con đã qua đời / được vui mừng lãnh nhận phần thưởng Nước Trời.
  3. “Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang bao trùm muôn dân”.Xin Chúa cho các gia đình đang gặp cảnh tang chế / tìm được nguồn an ủi khi cậy trông tín thác vào Chúa / cũng như nhờ sự nâng đỡ của tha nhân.
  4. Chúa nói: “Thầy ra đi dọn chỗ cho anh em”. Xin Chúa cho mọi người họ đạo chúng con / khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho anh chị em đã qua đời / biết hướng lòng về cõi phúc đời đời / để không ngừng canh tân đời sống / mà vươn tới đỉnh trọn lành.

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã hiến ban Con Chúa là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con. Xin rộng thương tha thứ và đón nhận mọi anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.