Lời Nguyện Chung GPCT 2019: Chúa Nhật 3 TN C

print

Chúa Nhật III Mùa Thường Niên C

Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ Isaia loan báo. Ngài đến để ban ơn cứu độ và giải thoát con người khỏi tội lỗi. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và cùng dâng lời nguyện xin :

  1. “Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các chủ chăn / luôn quan tâm và sẵn sàng ra đi đến những vùng ngoại biên / để trao ban tình yêu và lòng xót thương cho muôn người.
  2. “Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi tín hữu luôn ý thức vai trò của mình trong chương trình loan báo Tình Yêu Cứu Độ/ biết cộng tác với nhau trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương/ hầu cho đức ái của Thiên Chúa được loan đi đến tận cùng cõi đất.
  3. “Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về Ga-li-lê”. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang dấn thân nơi những vùng truyền giáo xa xôi / luôn cảm nhận được có Chúa Giêsu đồng hành / và xin cho ngày càng có nhiều người quảng đại / góp công góp của / giúp đỡ cho các công cuộc truyền giáo.
  4. Người sai tôi đi công bố năm hồng ân của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / luôn nỗ lực phản chiếu Lòng Thương Xót của Thiên Chúa / bằng cách sống hiền hòa, tha thứ, nâng đỡ, an ủi những anh chị em đau khổ.

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa toàn năng nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu-Kitô, xin cho chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ Người ban và biết tích cực cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần / để loan truyền tình Chúa yêu thương con người vô biên vô hạn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.