Lời Nguyện Chung GPCT 2019: Lễ Hiển Linh

print

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Hôm nay Đấng Cứu Độ trần gian tỏ mình ra cho muôn dân. Trong tâm tình tri ân cảm mến, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin :

 “Hội Thánh là dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân”. Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn làm tròn sứ mạng đem Tin Mừng cho mọi nước mọi dân, và tỏa sáng sự hiện diện đầy yêu thương và thánh thiện của Thiên Chúa cho con người hôm nay.

‚ “Chúa Giêsu đến đem ơn cứu độ cho muôn dân”. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người tín hữu khô khan, nguội lạnh, đặc biệt là những người lầm lỡ, biết nhận ra Ơn Cứu Độ và thành tâm hoán cải trở về với Chúa.

ƒ “Trong Đức Giêsu Kitô, các dân ngoại cùng được thừa hưởng gia nghiệp với người Do thái, làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”. Chúng ta cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa, nhờ đời sống cầu nguyện, yêu thương và phục vụ tận tình của những người dấn thân theo Chúa.

„ “Bấy giờ, ngôi sao lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở.” Chúng ta cùng cầu hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn Họ Đạo chúng ta biết sáng kiến trong các phương pháp truyền giáo, có lòng yêu thương người nghèo, nhiệt thành truyền giáo, và trở nên ngôi sao sáng dẫn nhiều anh chị em lương dân đến với Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, xin cho luồng ánh sáng kỳ diệu xưa dẫn đường chỉ lối cho các hiền sĩ đến gặp Chúa, nay cũng rực chiếu trong tâm hồn chúng con để cùng với Chúa, chúng con đưa dẫn mọi người tiến về quê hương Thiên Quốc. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.