Lời Nguyện Của Người Trẻ : Bánh Bởi Trời

print

BÁNH BỞI TRỜI

“Tôi là bánh từ trời xuống” (Ga 6, 41-45)

Lạy Cha là Thiên Chúa!
Dù trước mắt sự thật đã rành rành,
nhưng rồi thiện ác vẫn phân tranh,
người lành vẫn luôn bị xử tệ,
kẻ dữ xem ra luôn thắng thế.

Ai bảo vệ sự thật đều điêu đứng,
ngôn sứ Êlia cũng buồn sầu thất vọng,
chỉ khi được ăn bánh của thiên thần,
mới tiếp cuộc hành trình đầy phấn chấn.

Chúng con cũng băng qua sa mạc đời,
phải đối đầu với thử thách không ngơi,
nhất là trước lòng dạ của người đời,
khiến chúng con phải nhiều phen chới với.

Dù tuổi trẻ hăng say và mạnh mẽ,
nhưng rồi cũng lắm kẻ phải buông xuôi,
khi không được chia sẻ nỗi ngậm ngùi,
một mình phải thui thủi trong sầu não.

May mắn cho đời con có Chúa đây,
Đấng không chỉ ở trên chín tầng mây,
Đấng không chỉ ở Lời Ngài phán dậy,
mà còn chính Đức Giêsu Con Cha nữa,
là Tấm Bánh Cha ban xuống cho nhân thế,
bánh trường sinh là Thánh Thể nhiệm mầu.

Ít khi con cảm nhận sự thâm sâu,
sức mạnh linh thiêng của Mình Máu Chúa,
là sự sống không tàn úa của đời con,
bao lần con đón nhận như thói quen,
khiến tâm trí đời con vẫn khô cằn,
thiếu sức mạnh vượt qua những khó khăn.

Xin cho con lòng cảm mến vô vàn,
ân huệ cao vời mà Cha đã thương ban,
để con hân hoan vững bước đường đi tới,
về nơi vinh phúc chốn quê Trời. Amen.

Lm. Thái Nguyên